Bài LD1: Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn Điện tử lần đầu

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 9 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Để sử dụng phần mềm Hóa đơn Điện tử trên hệ thống VIET-INVOICE tại địa chỉ hoadon.vietinvoice.vn, Bạn cần thực hiện 2 phần sau:

  • Phần 1: Đăng ký thông tin Chữ ký số trên hệ thống VIET-INVOICE
  • Phần 2: Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử trên hệ thống VIET-INVOICE

Sau đây là hướng dẫn thực hiện 2 phần:

Phần 1: Đăng ký thông tin Chữ ký số trên hệ thống VIET-INVOICE

 

Phần 2: Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử trên hệ thống VIET-INVOICE

 

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Đăng ký thông tin Chữ ký số và Tạo - Phát hành Hóa đơn Điện tử trên hệ thống VIET-INVOICE

Bạn có thể xem tiếp các bài Hướng dẫn sau: