Bài LD3: Hướng dẫn Cấp số trước cho Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Viet Invoice

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Trong trường hợp cần tạo Hóa đơn phát sinh trong ngày chuyển giao hàng hóa dịch vụ cho người mua và cần cấp số Hóa đơn luôn, Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bạn có thể xem tiếp các bài Hướng dẫn sau: