Giới thiệu dịch vụ Hóa đơn điện tử

      Vietinvoice ra đời do nhu cầu thiết yếu hội nhập của nền kinh tế, và cuộc cách mạng 4.0 nhằm điện tử hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiên phong trong phong trào ứng dụng sử dụng Hóa đơn điện tử. Với tầm nhìn đưa Vietinvoice trở thành nhà cung cấp dịch vụ trọn gói và giải pháp tổng thể trong lĩnh vực ứng dụng phần mềm vào hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả, kinh tế, nâng cao năng lực quản lý cho doanh nghiệp.

      Phần mềm Hóa đơn điện tử Vietinvoice là sản phẩm đứng trong top đầu về công nghệ tại Viêt Nam. Được xây dựng và thiết kế tuân thủ theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

      Vietinvoice đã đầu tư nghiên cứu giải pháp và tham gia triển khai hàng loạt dự án ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông phục vụ công tác hành chính công và hỗ trợ trật tự an toàn xã hội tại một số thành phố lớn.

      Vietinvoice là dịch vụ hoá đơn điện tử dễ sử dụng nhất hiện nay.

      Thay vì viết hoá đơn giấy, bạn chỉ cần vào website https://vietinvoice.vn/ và đăng nhập để:

  • Nhập thông tin khách hàng, tên hàng hoá dịch vụ, số tiền...
  • Ký số phát hành là bạn đã có hoá đơn điện tử để sử dụng.
  • Khách hàng của bạn sẽ nhận được hoá đơn điện tử qua tin nhắn, email, và có thể xem được trên điện thoại, máy tính,...

      Vietinvoice đáp ứng tất cả các tình huống phát hành hoá đơn như với hoá đơn giấy. Bảo mật, an toàn dữ liệu hoá đơn. Có thể tích hợp với mọi phần mềm kế toán và phần mềm bán hàng. Hoá đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hoá đơn giấy và được pháp luật công nhận. Chi tiết hoá đơn điện tử rất phổ biến, Vietinvoice được rất nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty.