HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

 

     1. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN ĐIỆN TỬ

Căn cứ nghị định 123/2020/NĐ-CP

 • Khi khấu trừ thuế TNCN, tổ chức khấu trừ thuế phải lập chứng từ khấu trừ thuế giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế và phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định.
 • Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 • Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ thuế cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.
 • Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

 

      2. CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ CÓ CÁC NỘI DUNG SAU

 

 • Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế)
 • Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam)
 • Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ, số thu nhập còn được nhận
 • Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế.
 • Chữ ký điện tử của bên trả thu nhập

 

      3. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN VỚI CƠ QUAN THUẾ

 

 • Căn cứ công văn số 2455/TCT-DNNCN do Tổng cục thuế ban hành 12/07/2022 thì :

Tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu đến CQT

 

      4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN TRÊN PHẦN MỀM VIETINVOICE

 

 • Bước 1: Thiết lập Cơ cấu tổ chức

+) Nên tạo Phòng ban là “ Công ty” đầu tiên

+) Tạo các phòng ban tiếp theo

 • Bước 2: Thiết lập vị trí công việc

 • Bước 3: Tạo mẫu ký hiệu

 

 

Lưu ý: Trước khi tạo tờ khai phải ấn vào Phát hành mẫu để sử dụng mẫu đăng ký

 

Bước 4: Thiết lập người lao động

Bước 5: Tạo mới Chứng từ khấu trừ thuế.

 

Sau khi tạo xong, ký để Phát hành chứng từ.

Lưu ý:

-Với trường hợp chưa có tool ký phải tải tool ký của phần mềm trước khi Phát hành chứng từ.

 

Tài liệu hướng dẫn cá nhân quyết toán thuế TNCN :

Biểu mẫu khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2022 (thuvienphapluat.vn)

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online năm 2022 (thuvienphapluat.vn)

 

Hướng dẫn nộp Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN online:

https://luatduonggia.vn/huong-dan-nop-bao-cao-chung-tu-khau-tru-thue-tncn-online/

Bạn có thể xem tiếp các bài Hướng dẫn sau: