1. Hướng dẫn tải và cài đặt tool ký PM HDDT Vietinvoice

Hướng dẫn tải và cài đặt tool ký PM HDDT Vietinvoice

Hướng dẫn Tải và cài đặt tool ký Vietinvoice

Bước 1: Đăng nhập phần mềm hóa đơn điện tử Vietinvoice theo link: https://hoadon.vietinvoice.vn

 

Bước 2: Cài đặt trình ký số Hóa đơn điện tử

- Trên thanh Menu chọn “Hệ thống”, sau đó chọn “Tải phần mềm ký”. Sau khi tải phần mềm ký số, nhấn vào file để thực hiện cài đặt.

 

- Mở File vừa tải đồng thời kích đúp chuột để chạy file :

 

Hệ thống yêu cầu chọn người dùng chọn “YES” để tiếp tục cài đặt

 

Bấm “NEXT” như hình ảnh sau:

 

Màn hình hiển thị giao diện như hình bấm ‘Next” tiếp tục và chọn vị trí lưu

 

 

Bấm tiếp “Install

 

Đợi hệ thống chạy dữ liệu đợi load hết dữ trường hợp hủy không muốn tiếp tục cài bấm Cancel

 

Bấm”Finish” để hoàn tất quá trình cài đặt

 

 

 

 

Bạn có thể xem tiếp các bài Hướng dẫn sau: