5. Hướng dẫn làm Thông báo sai sót hóa đơn điện tử Vietinvoice

Hướng dẫn làm Thông báo sai sót hóa đơn điện tử Vietinvoice

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC, khi phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế người bán được lựa chọn sử dụng mẫu Thông báo trên để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót.

TH1. Hóa đơn chưa được cấp mã của CQT không cần làm "Thông báo sai sót" mà chỉ cần xóa bỏ và xuất lại hóa đơn mới. ( cần kiểm tra kỹ trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn cho chắc chắn)

TH2. Hóa đơn đã được cấp mã của CQT cần làm thông báo sai sót để xử lý theo hình thức điều chỉnh, thay thế,hủy, giải trình…

Các bước thực hiện như sau:

Người dùng truy cập link https://hoadon.vietinvoice.vn  đăng nhập tài khoản và mật khẩu hóa đơn của doanh nghiệp mình.

Bước 1. Tại mục Xử lý hóa đơn chọn Thông báo HĐ sai sót

 

Bước 2. Màn hình hiện giao diện người dùng bấm chọn tạo mới như hình:

 

Khi đó sẽ hiện ra các thông tin cần chọn:

1.Tích chọn thời gian xuất hóa đơn đó

2.Tích hình bánh răng chọn -> 3.Chọn mục số hóa đơn

4. Nhập số hóa đơn

5. Tìm kiếm

6. Tích chọn hóa đơn

7. Bấm đồng ý

Bước 3. Tại màn hình thông tin người dùng cần lưu ý

  1. Chọn đúng nghiệp vụ cần chỉnh: Hủy, điều chỉnh, thay thế, giải trình.
  2. Điền lý do
  3. Lưu và ký khi thấy các nội dung chọn ok

 

Bước 4. Kiểm tra kết quả tbss: Tại mục xử lý hóa đơn chọn Thông báo hóa đơn sai sót tìm đến số hóa đơn mới tạo tbss xem trạng thái, khi nào trạng thái CQT chấp nhận thì mới ok

B5. Sau khi thuế chấp nhận người dùng thực hiện các nghiệp vụ: Hủy, điều chỉnh, thay thế khi được thuế chấp nhận tbss như sau

Vào mục hóa đơn chọn  ->Chọn Hóa đơn bán hàng    ->  Chọn số hóa đơn ->  Tại dấu (…) chọn nghiệp vụ cần xử lý

Bạn có thể xem tiếp các bài Hướng dẫn sau: