4. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

HƯỚNG DẪN LẬP VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

HƯỚNG DẪN LẬP VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Lưu ý:

  • Chỉ xuất hóa đơn khi DN đã nộp mẫu 01 lên thuế và được chấp thuận ( sẽ bị nhảy số hóa đơn mà không gửi được lên thuế và không được cấp mã CQT).
  • Bộ gõ để đúng định dạng ENG (sẽ lỗi nhảy đơn giá nếu để không đúng bộ gõ)
  • Thời gian ngày, giờ trên máy tính phải chính xác 100% ( Sai ngày, giờ sẽ ký hóa đơn lỗi).
  • Máy đảm bảo cài đặt thành công chứng thư số và tool ký.

Bước 1. Người dùng truy cập link https://hoadon.vietinvoice.vn/ đăng nhập thông tin tài khoản và mật khẩu của doanh nghiệp được cấp trước đó.

Tại giao diện màn hình chọn Nghiệp vụ hóa đơn điện tử

 

Sau khi chọn  nghiệp vụ hóa đơn điện tử người dùng tiếp tục chọn mục: Hóa đơn ® Lập hóa đơn. Hệ thống tự hiển thị giao diện màn hình hóa đơn cần tạo người dùng tiến hành kiểm tra và điền các thông tin:

Ký hiệu: Chọn đúng ký hiệu hóa đơn cần tạo

Nhập MST người mua bấm lấy thông tin (TH nếu người mua không có MST thì bỏ trống và điền các thông tin còn lại.

Phần Email: Điền địa chỉ mail của người mua (khi hóa đơn được cấp mã của CQT) người mua sẽ nhận được thông báo phát hành hóa đơn gửi về mail.

Hình thức thanh toán: Chọn hình thức thanh toán

Tạo mới: Lưu hóa đơn mới tạo nhưng chưa ký.

Tính năng: Thêm và mở rộng, xem trước.

 

 

Sau khi lưu hóa đơn thành công người dùng có thể vào mục Hóa đơn ® Hóa đơn bán hàng để xem danh sách hóa đơn đã lưu và đã phát hành như sau :

Chọn hóa đơn cần kiểm tra kéo sử dụng các chức năng:

         Phát hành hóa đơn: Ký và phát hành hóa đơn.

  Xem: Xem thông tin hóa đơn.

        Chỉnh sửa: Chỉnh sửa thông tin hóa đơn khi chưa ký phát hành.

          Xóa: Xóa hóa đơn mới tạo nhưng chưa ký phát hành.

        Các thông tin khác: gửi hóa đơn nháp cho khách hàng, sao chép hóa đơn, đã thanh toán, xem nhật ký hóa đơn.

 

Sau khi lập hóa đơn người dùng nên lưu nháp và gửi người mua để kiểm tra lại các thông tin trước khi ký phát hành hóa đơn.

PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN:

Khi lập hóa đơn và lưu hóa đơn mới tạo thành công người dùng kiểm tra thấy thông tin đã đầy đủ và đúng thì tiến hành ký phát hành hóa đơn như sau: Tại mục hóa đơn chọn hóa đơn cần phát hành => bấm phát hành hóa đơn.

 

Người dùng chọn đúng chữ ký số mà doanh nghiệp ký để phát hành hóa đơn

 

Khi ký phát hành hóa đơn người dùng chờ cơ quan thuế cấp mã thường chỉ từ 3-5 phút là có mã CQT và có thể tra cứu hóa đơn được cấp mã như sau:

 

 

 

 

 

 

Bạn có thể xem tiếp các bài Hướng dẫn sau: