2. Hướng dẫn đăng ký và nộp mẫu 01 trên PM Vietinvoice

Hướng dẫn đăng ký và nộp mẫu 01 trên PM Vietinvoice

Hướng dẫn đăng ký và nộp mẫu 01 trên PM Vietinvoice

 

1. Đăng ký :

Bản chất: Khi khách hàng nộp mẫu 01 lên Cơ quan thuế với mục đích thông báo về việc Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78. Sau khi được cơ quan Thuế chấp nhận, Doanh nghiệp sẽ được phép sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78. Thông báo chấp nhận của Thuế được gửi vào Email hoặc có thể tra trực tiếp trên Phần mềm hóa đơn..

Bước 1: Trên thanh Menu chọn phần “Hóa đơn điện tử” sau đó chọn: Đăng ký phát hành → Đăng ký/ thay đổi thông tin  →  Tạo mới để tạo mẫu đăng ký 01.

`

Khi đó màn hình giao diện hiển thị các thông tin người dùng kiểm tra và điền lần lượt các thông tin như sau :

Tích chọn ô : Đăng ký

Điền số tờ khai: 01, 02…

Tại mục loại hóa đơn sử dụng cần lưu ý:

  • Chọn hóa đơn GTGT với DN sử dụng phương pháp tính thuế khấu trừ.
  • Chọn hóa đơn bán hàng với DN sử dụng phương pháp tính thuế Trực tiếp doanh thu.

 

Danh sách chứng thư số sử dụng: Tại đây người dùng sẽ add chứng thư số mới hoặc thêm chứng thư số để sử dụng.

  •  Bấm dấu cộng thêm chữ chứng thư số chọn đúng cer chứng thư số cần thêm bấm “chọn”.
  • Kiểm tra đầy đủ các thông tin trên tờ khai lại nếu ok bấm “ lưu và ký” để nộp mẫu 01 lên CQT.

 

Ngay sau khi doanh nghiệp gửi tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ có phản hồi bằng Thông báo Mẫu số 01/TB-TNĐT là tiếp nhận hoặc không tiếp nhận.

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ phản hồi theo mẫu Thông báo 01/TB-ĐKTĐ là chấp nhận hay không chấp nhận. Cơ quan thuế sẽ gửi thông báo cho người nộp thuế đến email theo địa chỉ email đã đăng ký trên Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT. Vì vậy người nộp thuế cần rà soát kỹ địa chỉ email để nhận được các thông tin của cơ quan thuế.

Hoặc người dùng có thể tra cứu kết quả trên phần mềm https://hoadon.vietinvoice.vn . Tại mục đăng ký phát hành chọn “ Đăng ký/ thay đổi bổ sung” tìm đến mục “ trạng thái” mẫu 01 đã nộp xem kết quả chấp nhận/ từ chối như sau:

 

  1. Thay đổi thông tin:

Trường hợp người dùng đã nộp mẫu 01 lên thuế và đã được chấp nhận hiện muốn thay đổi các thông tin như: Tên DN, địa chỉ, cơ quan thuế, mail, sdt…. Thì sẽ làm tương tự như TH đăng ký mới nhưng tích chọn thay đổi và cập nhật thông tin mới nhất trước khi gửi.

-TH thay đổi các thông tin như tên DN, địa chỉ… những thông tin cố định trên hệ thống thì người dùng cần chỉnh sửa thông tin trước khi đăng ký tờ “Thay đổi thông tin” như sau:

Tại phần “ Hệ thống” chọn “ thông tin doanh nghiệp” bấm “ chỉnh sửa” và điền các thông tin cần chỉnh

 

Sau khi chỉnh sửa thành công bấm “ Cập nhật” để cập nhật thông tin mới bấm đóng nếu không cần cập nhật thôi tin mới:

 

Sau khi cập nhật thông tin DN cần thay đổi xong người dùng tiến hành tạo tờ khai 01 thay đổi thông tin như sau:

Tích chọn ô : Thay đổi thông tin

Điền số tờ khai: 01, 02…

  • Trường hợp không thay đổi thông tin DN chỉ thay đổi loại hóa đơn, chứng thư số thì người dùng chỉ cần tích chọn “Thay đổi thông tin”  và thực hiện các bước tương tự như đăng ký mới.

 

Các thông tin tiếp kiểm tra tương tự như phần đăng ký mới nếu không thay đổi bấm “Lưu và ký” xem và chờ kết quả từ thuế.

Bạn có thể xem tiếp các bài Hướng dẫn sau: